Keskaegses kohtupraktikas oli levinud meeste-naiste duellid. Võitluse võrdsustamiseks oli meeste olukord raskendatud.
Kuidas?